Obrazac za ostvarivanje prava
na namjensku karticu

Osnovne informacijeInformacije o objektu

Informacije o članovima kućanstva


Ostalo

Slanjem ove prijave potvrđujem suglasnost da Grad Sisak kao voditelj obrade podataka prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke isključivo u svrhu utvrđivanja ostvarivanja prava na dodjelu novčanih sredstava Grada Siska putem namjenske bankovne kartice OTP banke d.d., te da ih u druge svrhe ne smije koristiti.

Grad Sisak kao voditelj obrade osobnih podataka u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke isključivo u svrhu ostvarivanja prava na namjensku karticu OTP banke, a na osnovi iz čl. 6. st 1. točke (e). Opće uredbe o zaštiti podataka, te će iste, kao primatelju, dostavljati OTP banci.

Ovdje prikupljeni osobni podaci biti će pohranjeni, odnosno čuvati će se u razdoblju sukladno internom aktu Grada Siska.

O svim ostalim informacijama u vezi obrade vaših osobnih podataka molimo vas da pročitate Politiku privatnosti koja se nalazi na službenim internet stranicama Grada Siska, https://sisak.hr/zastita-osobnih-podataka/